Τον Δήμαρχο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, κ. Κώστα Λογοθέτη και αντιπροσωπεία δημοτικών συμβούλων δέχτηκε χτες στο γραφείο του στην Πάτρα ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσος Αποστολόπουλος…
 

Θέμα της συνάντησης, στην οποία κλήθηκαν να συμμετάσχουν και υπηρεσιακοί παράγοντες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ήταν το πρόβλημα που έχει προκύψει μετά την έκδοση περιβαλλοντικών όρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άδειας εγκατάστασης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για βιομηχανία αποθήκευσης χημικών στην περιοχή Σουσάκι των Αγίων Θεοδώρων.

Ο Δήμαρχος και η αντιπροσωπεία εξέθεσε αναλυτικά στο Γενικό Γραμματέα τους κοινωνικούς και νομικούς λόγους για τους οποίους το Δημοτικό Συμβούλιο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων έχει προσφύγει κατά της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εν λόγω μονάδας, ενώ υπογράμμισαν ότι θεμιτό είναι να ανασταλεί κάθε ενέργεια ωσότου εκδοθεί σχετικό πόρισμα από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος. Ο κ. Λογοθέτης επέμεινε ιδιαίτερα στις περιβαλλοντική επιβάρυνση που θα προκαλούσε η λειτουργία ενός τέτοιου εργοστασίου και υπογράμμισε την έντονη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας και την ομόφωνη διαφωνία των αυτοδιοικητικών φορέων της περιοχής. Τα κύρια σημεία της επιχειρηματολογίας καταγράφονται σε ψήφισμα που επιδόθηκε στον Γενικό Γραμματέα.

Ο κ. Αποστολόπουλος, αφού διευκρίνισε ότι αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι η εξέταση της νομιμότητας και όχι της σκοπιμότητας των πράξεων της αιρετής Αυτοδιοίκησης, κατέγραψε τη σοβαρότητα των επιχειρημάτων της αντιπροσωπείας υπέρ της ακύρωσης της περιβαλλοντικής μελέτης. Το θέμα του ελέγχου νομιμότητας της απόφασης άδειας εγκατάστασης, εφόσον έχει εκδοθεί από συλλογικό όργανο, αναμένεται να απασχολήσει ειδική τριμελή επιτροπή που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έναν εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία θα ελέγξει τη νομιμότητα της απόφασης και θα εισηγηθεί σχετικά στο Γενικό Γραμματέα. Εφόσον όμως πρόκειται για απόφαση μονομελούς οργάνου, η εξέταση της προσφυγής θα γίνει από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

skaipatras.gr