Κατά την διάρκεια συνεδρίασης της Πέμπτης 21/7 του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, κατόπιν εισήγησης του προέδρου Γ. Μπάκου, το συμβούλιο πήρε ομόφωνη απόφαση για την σύνταξη και κατάθεση ψηφίσματος για την αποτροπή της εγκατάστασης των χημικών από την εταιρεία Soussaki Logistics στην περιοχή των Αγ. Θεοδώρων.


Το ψήφισμα δηλώνει ξεκάθαρα ότι το συμβούλιο είναι αντίθετο στην επέκταση της εγκατάστασης για την αποθήκη των χημικών, συμμερίζεται την αγωνία και την θέληση των κατοίκων των Αγ. Θεοδώρων για την αποτροπή της εγκατάστασης των χημικών και συμμετέχει στην εκστρατεία ενημέρωσης της περιφέρειας, του περιφερειακού συμβουλίου και όλων των αρμοδίων για τους λόγους που πρέπει να αποφευχθεί η συγκεκριμένη εγκατάσταση λόγω της υψηλής επικινδυνότητας σε περίπτωση ατυχήματος, των κινδύνων που ελλοχεύουν σε περίπτωση διαρροής, της ήδη επιβαρυμένης βιομηχανικής χρήσης της περιοχής και τέλος της μη ικανών υποδομών λιμενισμού και μεταφοράς τέτοιων χημικών υλικών.

Για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας

Γιώργος Μπάκος
Πρόεδρος Συμβουλίου