Ένα είναι σχεδόν σίγουρο

μετά την σύνοδο στις Βρυξέλλες, γράφουν οι «Financial Times»:Η Ελλάδα θα γίνει η πρώτη ανεπτυγμένη δυτική χώρα που θα χρεοκοπήσει στα τελευταία 60 χρόνια και πάνω.

Οι αναλυτές περιμένουν ότι και οι τρεις οίκοι αξιολόγησης θα καθορίσουν ότι η Ελλάδα έχει κηρύξει χρεοκοπία, γιατί οι ομολογιούχοι θα υποστούν ζημίες, όποιο σχέδιο κι αν αποφασίσουν να υιοθετήσουν οι ιδιώτες πιστωτές. Οι επιλογές είναι ανταλλαγές ομολόγων, μετακυλίσεις ή επαναγορές.
Αν και κανένας οίκος δεν δέχτηκε να σχολιάσει μέχρι στιγμής, οι στρατηγικοί αναλυτές πιστεύουν ότι η Standard & Poor’s πιθανότατα θα θέσει την Ελλάδα σε επιλεκτική χρεοκοπία, ενώ η Fitch θα ακολουθήσει παρόμοιο δρόμο και θα θέσει την χώρα σε περιορισμένη χρεοκοπία, κάτι που είναι το ίδιο πράγμα. Υποθέτουν ότι και η Moody’s θα ανακοινώσει χρεοκοπία, αν και ο οίκος δεν έχει συγκεκριμένη αξιολόγηση για την χρεοκοπία.
Οι όροι «περιορισμένη» και «επιλεκτική» σημαίνουν ότι η Ελλάδα ως εκδότης θα χρεοκοπήσει αλλά μόνο τμήμα των ομολόγων της θα υποβαθμιστούν. Τα ομόλογα που δεν θα επηρεαστούν από το όποιο πρόγραμμα χρησιμοποιήσουν οι ομολογιούχοι, δεν θα ενταχθούν σε αυτή την κατηγορία.
Στην περίπτωση που ο εκδότης είναι χρεοκοπημένος, υπό κανονικές συνθήκες, η ΕΚΤ δεν θα μπορούσε να δεχτεί τα ομόλογά του ως εγγύηση για δάνεια. Η ΕΚΤ αναμένεται όμως να αντιμετωπίσει την Ελλάδα ως ειδική περίπτωση και να άρει επιλεκτικά τις ρυθμίσεις που δεν της επιτρέπουν να δεχτεί τα χρεοκοπημένα ομόλογα ως εγγύηση […]