Η εταιρεία ΣΟΥΣΑΚΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε., θυγατρική της εταιρείας ΣΟΥΛΦΟΥΡ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., προσπαθεί τα τελευταία 4 χρόνια να ολοκληρώσει πρόγραμμα επενδύσεων σε ιδιόκτητο χώρο στο Σουσάκι Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, δεχόμενη συνεχείς συκοφαντικές επιθέσεις με ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία. Επειδή μέχρι στιγμής κανένας από τους φορείς που έχουν υιοθετήσει αστήρικτες σε βάρος μας θέσεις, δε ζήτησε να τον ενημερώσουμε, αποφασίσαμε να δημοσιοποιήσουμε τη δική μας αλήθεια για το θέμα.
Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η ΣΟΥΣΑΚΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε. είναι «άγνωστη» εταιρεία. Διευκρινίζουμε ότι είναι 100% θυγατρική της εταιρείας ΣΟΥΛΦΟΥΡ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Η μητρική εταιρεία λειτουργεί από το έτος 1961 και διαθέτει ιδιόκτητες βιομηχανικές και λιμενικές εγκαταστάσεις στη θέση Σουσάκι. Ουδέποτε απασχόλησε αρνητικά την κοινή γνώμη ενώ, ακόμη και σήμερα, μεσούσης της βαθύτατης οικονομικής κρίσης, είναι από τις ελάχιστες εταιρείες που προστάτευσε αποτελεσματικά το προσωπικό της χωρίς να προβεί σε καμία απόλυση. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύει έμπρακτα την αναμφισβήτητη ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ της.
Επειδή ο κλάδος της Γεωργίας στην οποία απευθύνονται τα προϊόντα της διέρχεται δύσκολες μέρες, η ΣΟΥΛΦΟΥΡ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. αποφάσισε να επεκταθεί μέσω της ΣΟΥΣΑΚΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε. στην Αποθήκευση και Διακίνηση ΥΓΡΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, που προορίζονται για λειτουργούσες ήδη Ελληνικές Χημικές Βιομηχανικές μονάδες και ενσωματώνονται σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Η ύπαρξη των ιδιόκτητων λιμενικών της εγκαταστάσεων αποτελεί προϋπόθεση για την ανωτέρω δραστηριότητα.
Η επένδυση συνίσταται στην εγκατάσταση 5 δεξαμενών χωρητικότητας 1.132 m3 εκάστης, συστήματος πλήρωσης βυτιοφόρων οχημάτων και σωληνογραμμών που θα μεταφέρουν τα διακινούμενα προϊόντα από το λιμάνι της ΣΟΥΛΦΟΥΡ ΕΛΛΑΣ προς τις δεξαμενές. Ο χώρος της εγκατάστασης, ανήκει στη ΣΟΥΛΦΟΥΡ ΕΛΛΑΣ, και απέχει 9 km περίπου από τους Αγίους Θεοδώρους. Τα Διυλιστήρια, που παρεμβάλλονται μεταξύ του εργοστασίου μας και της πόλης των Αγίων Θεοδώρων, διαθέτουν μέχρι στιγμής άνω των 130 δεξαμενών πολύ μεγαλύτερου μεγέθους και με χαρά παρατηρούμε να επεκτείνονται απρόσκοπτα. Ειλικρινά χαιρόμαστε όταν επεκτείνονται όλες οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στους καιρούς που διανύουμε. Θεωρούμε όμως απαράδεκτο, κάποιοι να προσπαθούν να μας εμποδίσουν να δραστηριοποιηθούμε, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζουμε πιστά κάθε υποχρέωση που απορρέει από το Νόμο και την κοινωνική μας ευθύνη.
Οι προς διακίνηση υγρές πρώτες ύλες είναι δεσμευτικά και αποκλειστικά οι ακόλουθες με τις αντίστοιχες χρήσεις:
ΣΤΥΡΕΝΙΟ (STYRENE): Απαντάται στη φύση στις καλλιέργειες και σε ποικιλία τροφίμων, όπως φρούτα, λαχανικά, ξηροί καρποί, ποτά και κρέατα. Στη Βιομηχανία χρησιμοποιείται στην παραγωγή συσκευασιών τροφίμων, πλαστικών, ελαστικών, μονωτικών, σωλήνων, εξαρτημάτων αυτοκινήτων και σκαφών, κ.λ.π. Αποτελεί προϊόν Διυλιστηρίων.
ΟΞΕΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ (ETHYL ACETATE): Διαλυτικό γενικής χρήσης, χρησιμοποιούμενο για καθαρισμό νυχιών σαν ασετόν, στα χρώματα, για την αφαίρεση της καφεΐνης από τον καφέ και το τσάι, στη ζαχαροπλαστική, στην αρωματοποιία, ενώ υπάρχει και στο κρασί.
ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ (ETHYL ALCOHOL-ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ): το γνωστό οινόπνευμα που χρησιμοποιούμε είτε απευθείας στο σώμα μας ως συστατικό αρωμάτων και φαρμάκων κ.λ.π. ή το καταναλώνουμε ως συστατικό αλκοολούχων ποτών.
ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ (VEGETABLE OILS) που είτε ενσωματώνονται στα τρόφιμα είτε χρησιμοποιούνται στην παραγωγή σαπουνιού, κεριών, καλλυντικών, χρωμάτων κ.λ.π.
(Σαν πηγή των πληροφοριών, χρησιμοποιήθηκε το κατά γενική παραδοχή αξιόπιστο site του Internet WIKIPEDIA).
Όπως προκύπτει από τα ΦΥΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (τα διεθνώς αναγνωρισμένα έγγραφα όπου περιγράφονται αναλυτικά οι ιδιότητες των χημικών ουσιών) ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΟ.
Από πλευράς περιβαλλοντικής κατάταξης, σύμφωνα με το Νόμο, η εγκατάσταση των δεξαμενών για την αποθήκευση των ανωτέρω ουσιών κατατάσσεται στη κατηγορία Β3. Μόνο η ανάγκη χρήσης σωληνογραμμών από το λιμάνι μας μέχρι τις δεξαμενές παρασύρει όλη την εγκατάσταση στη κατηγορία Α1.
Τέλος, όπως αποδεικνύουμε στις μελέτες που υποβάλαμε στο Υ.ΠΕ.Κ.Α. (πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, η εγκατάσταση λόγω του χαμηλού βαθμού κινδύνου ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ SEVESO.
Από πλευράς θέσεως, η ανωτέρω αεροφωτογραφία αποδεικνύει το ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ της ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Οι υπάρχοντες οικισμοί απέχουν από τις εγκαταστάσεις μας πολύ περισσότερο από άλλες γειτονικές επιχειρήσεις, όπως περίτρανα πιστοποιείται στη συνημμένη αεροφωτογραφία.
Δαιμονοποιείται επίσης η διασταύρωση των δικών μας σωληνογραμμών με τον υπόγειο αγωγό φυσικού αερίου που οδεύει κατά μήκος της παρακείμενης αγροτικής οδού. Σύμφωνα όμως με την Υ.Α. Δ3Α170132006 (ΦΕΚ 1552/Β’/24.10.2006) «Κανονισμός χαλύβδινων δικτύων διανομής φυσικού αερίου με πίεση σχεδιασμού 19 bar», η διασταύρωση των δύο αγωγών επιτρέπεται, ακόμη και υπογείως, αρκεί η απόστασή τους να είναι μεγαλύτερη από 0,6m. Στην εξεταζόμενη περίπτωση μεν, ο μεν αγωγός φυσικού αερίου είναι υπόγειος, ενώ οι δικές μας σωληνογραμμές, περνούν 5m περίπου πάνω από το δρόμο.
Η συνολική επένδυση για την ανωτέρω εγκατάσταση εκτιμάται σε 2.500.000,00 Ευρώ.
Το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί από ίδια και Τραπεζικά κεφάλαια χωρίς καμιά Κρατική ή άλλη επιδότηση.
Το έργο θα ξεκινήσει αμέσως μετά τη λήψη των απαιτούμενων αδειών.
Η υπό ίδρυση εγκατάσταση θα στελεχωθεί σταδιακά από 15 Επιστήμονες και εξειδικευμένους τεχνίτες. Επιπλέον θα συμβάλλει στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας του διοικητικού προσωπικού της ΣΟΥΛΦΟΥΡ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ. Η επένδυση τέλος, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Χρωμάτων και Μονωτικών της χώρας μας.
Για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, η εταιρεία μας:
Στις 23.5.2007 υπέβαλλε ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Π.Π.Ε.Α.) σύμφωνα με το Νόμο. Αμέσως δέχτηκε ενορχηστρωμένη επίθεση με συκοφαντικά επιχειρήματα. Μιλούσαν ψευδώς για αποθήκευση ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (προφανώς παραφράζοντας το όνομα του ΟΞΕΙΚΟΥ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑ). Η ανωτέρω Π.Π.Ε. αξιολογήθηκε από τις αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες και τέθηκε υπόψη των τοπικών υπηρεσιών και φορέων που προβλέπεται από το Νόμο, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν. Ακολούθως η Π.Π.Ε.Α. αφού αναθεωρήθηκε λαμβάνοντας υπόψη όλες τις κατατεθείσες απόψεις, έλαβε θετική γνωμάτευση από το τότε Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε στις 08.02.2008.
Στις 12.06.2008 υποβλήθηκε προς έγκριση η προβλεπόμενη ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (Μ.Π.Ε.). Η μελέτη αυτή ικανοποιεί πλήρως, όχι μόνον, όλες τις παρατηρήσεις/γνωμοδοτήσεις που είχαν διατυπωθεί, αλλά περιλαμβάνει και πολλά επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας που επαυξάνουν το κόστος της επένδυσης κατά 1.000.000 Ευρώ περίπου. Πέραν των λεκανών συλλογής τυχόν διαρροών από τις δεξαμενές και των συστημάτων πυρόσβεσης προβλέπει μεταξύ άλλων:
εκτός από τις σταθερές οροφές των δεξαμενών, ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΛΩΤΕΣ ΟΡΟΦΕΣ που σχεδόν εκμηδενίζουν τις αναθυμιάσεις.
Λεκάνη συλλογής και της παραμικρής σταγόνας καθ’ όλο το μήκος των σωληνώσεων.
Ήδη στις 18.10.2010 ενεκρίθη η Μ.Π.Ε. από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Η μελέτη αυτή έχει ελεγχθεί από δεκάδες ειδικούς επιστήμονες εντός και εκτός της Δημόσιας Διοίκησης.
Δυστυχώς, διάφοροι ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΙ, αδιαφορώντας για τη Νομιμότητα και την Επιστημονική γνώση, εξακολουθούν να δαιμονοποιούν την επένδυση και προσπαθούν να την ακυρώσουν στρέφοντας την Κοινή Γνώμη καθώς και Καλόπιστους φορείς εναντίον μας.
Υπερβαίνοντες κάθε όριο λογικής και σοβαρότητας, ΚΑΤΑΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΑΠΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΠΕΝΔΥΣΗ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»!!!
Παρά την υλοποίηση όλων των επιταγών του Νόμου και της Επιστήμης, οι Αρμόδιες Υπηρεσίες πιέζονται από τους ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΥΣ να ματαιώσουν παράνομα την επένδυση, με την κεφαλαιοποίηση ψευδών, συκοφαντικών και επιλεκτικών δήθεν περιβαλλοντικών ανησυχιών τους.
Αφού όμως όλες οι συγκεκριμένες περιβαλλοντικές παρατηρήσεις έχουν ικανοποιηθεί στο ακέραιο, η συνεχιζόμενη και αναιτιολόγητη πολεμική εναντίον της επένδυσης που προωθούμε, εξυπηρετεί μόνο ανταγωνιστικά επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία προσπαθούν να διατηρήσουν την ολιγοπωλιακή τους θέση τους στην Ελληνική αγορά.
Ελπίζουμε, ότι οι Νεοεκλεγείσες Αυτοδιοικητικές Αρχές, θα εφαρμόσουν το Νόμο δείχνοντας το δρόμο στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση. Διαφορετικά, οι εργολάβοι της λάσπης και του ψεύδους, θα έχουν σημειώσει περήφανη νίκη σε βάρος του Τόπου και του Μέλλοντος των Νέων......
Από «Ρεπόρτερ» της Κορινθίας αρ. Φύλλου 410, 11 Μαρτίου 2011