Σε δανεισμό 400 εκατ
. ευρώ προσφεύγει άμεσα το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για να αντιμετωπίσει το σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας που έχει.
Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας “Τα Νέα”, αν δεν προχωρούσε σε αυτο το δάνειο, το Ταμείο δεν θα είχε τα απαραίτητα χρήματα ούτε για την πληρωμή των ανελαστικών του υποχρεώσεων για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.
Συγκεκριμένα, στις 17 Αυγούστου θα βάλει ως “ενέχυρο” ομόλογα του Δημοσίου αξίας 200 εκατ.ευρώ που κατέχει για να λάβει μετρητά μέσω συναλλαγών repos 70 ημερών από τράπεζες οι οποίες θα επιλεγούν.
Επίσης, θα δανειστεί 100 εκατ. ευρώ από το ΕΤΕΑΜ και άλλα 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού της ΔΕΗ, αξιοποιώντας τη δυνατότητα του εσωτερικού, μεταξύ των ασφαλιστικών ταμείων, δανεισμού που έδωσε ο Ν. 3863/10.
Τα δύο δάνεια θα είναι έντοκα (με βάση το ποσοστό απόδοσης του κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών φορέων) και θα έχουν διάρκεια 15 ημερών, από 18 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου.
Ανάλογα προβλήματα ρευστότητας αντιμετωπίζει και το άλλο μεγάλο Ταμείο, ο ΟΑΕΕ. Μάλιστα, ο διοικητής του Γερ. Βουδούρης διεκδικεί πρόσθετη κρατική επιχορήγηση προκειμένου να αντεπεξέλθει το Ταμείο στις οικονομικές υποχρεώσεις του μέχρι το τέλος του 2011.
Συγκεκριμένα, ζητούνται επιπλέον 360 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί συνολικά 740 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2011: 130 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο, 100 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο, 170 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, 80 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο, 170 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο και 90 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο.
Ο ΟΑΕΕ οφείλει ακόμη 185 εκατ. ευρώ σε παρόχους υγείας και 255,5 εκατ. ευρώ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και σε άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (δηλαδή έχει ταμειακό άνοιγμα 800 εκατ. ευρώ).
Τα αίτια του αδιεξόδου
Η υστέρηση των εσόδων προέρχεται από τη διακοπή της ασφάλισης 146.000 ελεύθερων επαγγελματιών και από το γεγονός ότι λόγω της κρίσης και των “λουκέτων” στα καταστήματα μόνο 540.000 από τους 700.000 “ενεργούς” ασφαλισμένους καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές.
Οι διοικήσεις των δύο ασφαλιστικών ταμείων ευελπιστούν να τονώσουν τα έσοδά τους από την είσπραξη μέρους των οφειλών που ανέρχονται συνολικά σε 9,9 δισ. ευρώ.
Επειδή, ωστόσο, και σε αυτό τον τομέα τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης.