Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι δηλώνουν ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, κ. Γ. Δέδες και ο Δήμαρχος Νεμέας, κ. Ευ. Ανδριανάκος, για την προώθηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κ. Σκανδαλίδη, της ίδρυσης Γεωργικής Σχολής στη Νεμέα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου και την άμεση υλοποίηση της δέσμευσης του Υπουργού που είχε προηγηθεί στις μεταξύ τους επαφές…
Συγκεκριμένα, στο σχέδιο νόμου που παρουσίασε πρόσφατα ο Υπουργός, κ. Κ. Σκανδαλίδης, κεντρικός άξονας είναι η συνένωση των φορέων που τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τη σύσταση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα». Στα πλαίσια αυτά, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η ενίσχυση ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας και η υποστήριξη της αγροτικής κοινωνίας.
Παράλληλα, προβλέπεται η λειτουργία Γεωργικών Σχολών, μίας σε κάθε Περιφέρεια, ύστερα από πρόταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Οι Γεωργικές Σχολές θα έχουν τη μορφή Δημόσιων Αγροτικών Τεχνολογικών Λυκείων τριετούς φοίτησης, με στόχο την επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων αγροτών και θα βρίσκονται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, τη Γεωργική Σχολή και μάλιστα μία από τις πέντε που ιδρύονται πρώτες στην Ελλάδα, θα φιλοξενήσει ο Νομός Κορινθίας και θα είναι η Σχολή Οινοτεχνίας και Οινοτουρισμού στη Νεμέα. Ο τίτλος σπουδών που θα παρέχεται από τις Γεωργικές Σχολές θα ενσωματώνει το «πράσινο πιστοποιητικό», δηλαδή το απολυτήριο του Τεχνολογικού Λυκείου στις αντίστοιχες ειδικότητες του πρωτογενούς τομέα και τα επαγγελματικά δικαιώματα, με βάση το γνωστικό αντικείμενο της Σχολής.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, κ. Γ. Δέδες και ο Δήμαρχος Νεμέας, κ. Ευ. Ανδριανάκος, δήλωσαν ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες ενισχύουν τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής και δίνουν τη δυνατότητα της ευρείας κατάρτισης στους νέους αγρότες ώστε μέσα από την εκπαίδευση και την κατοχύρωση της πιστοποίησης στο γνωστικό πεδίο της Σχολής, να αποκτηθούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα από τους νέους αγρότες, οι οποίοι και θα αποτελούν το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΕΜΕΑΣ