Ποιά σχολεία αναμένεται να είναι τα πρώτα που θα κλείσουν…