Για τον φίλο που το ζήτησε… Από την παράσταση του Εθνικού Μαύρου Θεάτρου της Πράγας…