Κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δικαίωμα να εκχωρεί μονοπωλιακά τη διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών, ακόμη και στο διαδίκτυο… σε μια εταιρεία ιδιωτικοοικονομικών συμφερόντων, εφόσον κρίνει πως έτσι προστατεύεται καλύτερα το καταναλωτικό κοινό, αλλά και ευρύτερα οι πολίτες από την εγκληματικότητα που υπάρχει σ’ αυτό τον τομέα. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΟΠΑΠ, η μονοπωλιακή άδεια μπορεί να επεκτείνεται χρονικώς, εφόσον έτσι κρίνει σκόπιμο το κράτος-μέλος.

Ταυτόχρονα, κάθε κράτος-μέλος έχει δικαίωμα να απαγορεύει την διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών στην επικράτειά του από εταιρείες, οι οποίες έχουν λάβει άδεια από άλλο κράτος-μέλος.

Το Δικαστήριο της Ε.Ε. με χτεσινή απόφασή του θέτει οριστικό τέλος στις αμφισβητήσεις του μονοπωλιακού καθεστώτος στην οργάνωση τυχερών παιχνιδιών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αφορμή για την απόφαση στάθηκε σειρά προδικαστικών ερωτημάτων που τέθηκαν από αυστριακό δικαστήριο, καθώς η εταιρεία Osterreichische Lotterien GmbH, ιδιωτικού δικαίου εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, κατέφυγε στην αυστριακή δικαιοσύνη κατά της εταιρείας bet-at-home.com Entertainment, η οποία διοργάνωνε τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο, επικαλούμενη ότι έχει αυτό το δικαίωμα, αφού κατέχει άδεια από ένα άλλο κράτος-μέλος και εν προκειμένω την Μάλτα (υπόθεση C-347/09).

Κατά την διαδικασία στο ΔΕΕ, εκτός από τους διάδικους και την αυστριακή κυβέρνηση, παρέμβαση έκαναν και οι κυβερνήσεις της Ελλάδας, του Βελγίου, της Πορτογαλίας και της Μάλτας, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.