Ομόφωνα εγκρίθηκαν όλα τα θέματα που περιελάμβανε η ατζέντα του υπουργικού Συμβουλίου που συνεδρίασε χθες υπό την προεδρία του πρωθυπουργού…

Της συνεδρίασης του υπουργικού προηγήθηκε συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, το οποίο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, απασχόλησαν υπηρεσιακά και αμυντικά ζητήματα. Στο υπουργικό Συμβούλιο οριστικοποιήθηκαν οι αλλαγές στην ΕΡΤ.
Στο χθεσινό υπουργικό Συμβούλιο εγκρίθηκε, σε δεύτερη ανάγνωση, το νομοσχέδιο για το Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και το σχέδιο για την αναδιοργάνωση της ΕΡΤ.
Τα θέματα που εξετάστηκαν στο χθεσινό υπουργικό Συμβούλιο ήταν τα εξής:

– Σχέδιο νόμου: Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων, Δ. Ρέππας

– Σχέδιο νόμου: Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ», συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις, Κ. Σκανδαλίδης

– Τροπολογία: Νέα δομή της Δημόσιας Τηλεόρασης, Η. Μόσιαλος – Επιλογή Αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, Μ. Παπαϊωάννου

– Σχέδιο νόμου: Μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις, η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, Μ. Παπαϊωάννου

– Σχέδιο νόμου: Μεταφορά στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις, Γ. Παπακωνσταντίνου – Σχέδιο νόμου: Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/38/ΕΚ/6.5.2009, Γ. Κουτρουμάνης

– Σχέδιο νόμου: Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις, Χ. Παπουτσής

– Σχέδιο νόμου: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α’ 147) και προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (EE L 146 της 10.6.2009), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της άμυνας (EE C 69 της 18.3.2010)», Μ. Χρυσοχοΐδης
Από τη συχνότητα της ΕΤ1, θα εκπέμπει πλέον το Prisma

Η συχνότητα της ΕΤ1, η λειτουργία της οποίας αναστέλλεται όπως είχε εξαγγελθεί, θα παραμείνει στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου και θα την καταλάβει το Prisma, το οποίο εκτός από ψηφιακά θα εκπέμπει και αναλογικά. Επίσης στο Prisma θα υπάρχουν προγράμματα εκπαιδευτικής τηλεόρασης καθώς και ορισμένες επιτυχημένες σειρές ιδιωτικών καναλιών οι οποίες μόνο πρέπει πρώτα να τύχουν της εγκρίσεως της ΕΡΤ.
Ειδικά για την αναδιοργάνωση της ΕΡΤ κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι η κυβέρνηση θα φέρει σχετική τροπολογία στην Βουλή.

Σχετικά με το προσωπικό της ΕΡΤ, όλοι οι εργαζόμενοι θα αξιολογηθούν, ενώ το 10% (350) εξ αυτών, θα μπουν σε κατάσταση εργασιακής εφεδρείας.  Σε ό,τι αφορά στους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ο αριθμός τους θα μειωθεί κατά 50% σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Στο σχέδιο για την αναδιοργάνωση των δημόσιων ΜΜΕ περιλαμβάνεται και η αναστολή λειτουργίας του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου καθώς και του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, η οποία θα πραγματοποιηθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση, ενώ το προσωπικό των δύο οργανισμών θα ενσωματωθεί στην ΕΡΤ και θα ακολουθήσει τις διαδικασίες και την αξιολόγηση του προσωπικού της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.