Σχετικά με το θέμα της ποιότητας του νερού Λουτρακίου
δεν αποτελούν έγκυρη και διασταυρωμένη πληροφόρηση, όπως επιβάλλει ο κώδικας της δημοσιογραφικής δεοντολογία.