Εννέα και σήμερα …….

αρχίζουν σιγά σιγά να ανοίγουν τα χαρτιά και τα στόματα. Θα δούμε !!! Αύριο πάλι .