Σε εκτάσεις χαμηλής βλάστησης έχουν μετατραπεί οι ορεινοί αγροί στο βορειοδυτικό τμήμα του νομού Κορινθίας όπως προκύπτει από τη χαρτογράφηση που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπισης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το WWF Ελλάς…Η σύγκριση αεροφωτογραφιών από παλαιότερα έτη δείχνει ότι τα τελευταία περίπου 50 χρόνια, οι γεωργικές εκτάσεις της βορειοδυτικής Κορινθίας έχουν περιοριστεί σχεδόν στη μισή έκταση αυτής που καταλάμβαναν το 1960, καθώς από 121.527 στρέμματα μειώθηκαν σε 63.493.

Εκτός αυτού, 29.410 στρέμματα δάσους υποβαθμίστηκαν σε εκτάσεις χαμηλής βλάστησης.

Σε απόλυτα μεγέθη όμως, η καθαρή απώλεια δασών ανέρχεται σε μόλις 1.169 στρέμματα καθώς περισσότερα από είκοσι χιλιάδες στρέμματα γεωργικής έκτασης και χαμηλής βλάστησης μετατράπηκαν σε δάσος εξαιτίας της εγκατάλειψης της υπαίθρου.

Ουσιαστικά στην Κορινθία σημειώθηκε αλλαγή στη χωρική κατανομή των δασών, τα οποία πλέον εντοπίζονται στα ορεινά του νομού.

*econews.gr