ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με τα βοηθήματα προς τους δημότες που πραγματικά χρήζουν ανάγκης βοήθειας, έχει συγκροτηθεί Επιτροπή εξέτασης των αιτημάτων για οικονομική ενίσχυση από τον Δήμο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων.

Η ίδια πενταμελής επιτροπή εξετάζοντας τα δικαιολογητικά κατά περίπτωση και βάσει των αιτήσεων, θα συγκροτήσει την κατάσταση στην οποία θα εγγραφούν οι δημότες που από τώρα και εις το εξής θα δικαιούνται το εκάστοτε βοήθημα.

Για το λόγο αυτό οι δημότες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω διαδικασία, θα πρέπει να προσκομίσουν στα Δημοτικά καταστήματα Λουτρακίου ή Αγίων Θεοδώρων και ειδικότερα στο γραφείο Πρωτοκόλλου έως τις 15 Νοεμβρίου 2011 τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας (για τους μη υπόχρεους υποβολής
φορολογικής δήλωσης , αντίγραφο σύνταξης από τράπεζα κλπ.)
4. Αντίγραφο του εντύπου Ε9
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
6. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό πιστεύει ο ενδιαφερόμενος πως θα βοηθήσει το έργο της επιτροπής.

Σας υπογραμμίζουμε ότι για τους δημότες εκείνους που δεν θα προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, δεν θα υπάρξει δυνατότητα εξέτασης από την επιτροπή και κατά συνέπεια η επιλογή τους ή μη στη διαδικασία χορήγησης του εκάστοτε βοηθήματος.

Η επιτροπή εξέτασης αιτήσεων Δημοτών για οικονομική ενίσχυση
του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων