Ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας Γιώργος Μπάκος, αναλαμβάνει πρωτοβουλία με εισήγηση του στο επόμενο Δ.Σ για την εξεύρεση λύσης στην λειτουργία του Κολυμβητηρίου Λουτρακίου…

Καθημερινά εντείνονται οι πιέσεις αλλά και η ανησυχία τωνσυλλόγων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, των αθλητών και των γονέων περισσότερων από 120 νέων και παιδιών που ασχολούνται με την κολύμβηση, αφού οσονούπω θα τελειώσει η περίοδος της συμφωνίας μεταξύ του Δήμου, των συλλόγων και του SportCamp για την διάθεση του κολυμβητηρίου.
Με γνώμονα λοιπόν την δυσκολία και την ουσιαστική “αδυναμία” του Δήμου να λειτουργήσει το Δημοτικό Κολυμβητήριο απόρροια του σημαντικού ετήσιου κόστους σε σχέση με την οικονομική

κατάσταση της χώρας και του δήμου (εκτιμάται άνω των 500.000 ευρώ λόγω μισθοδοσίας, ενεργειακού κόστους, συντήρησης και γενικών εξόδων), των διαδικασιών πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ και των εμποδίων που απορρέουν από τον Καλλικράτη (καθυστερήσεις, απόρριψη προτάσεων από επίτροπο κλπ), αλλά και με ζωντανό παράδειγμα όλων των δημοτικών κολυμβητηρίων στην επικράτεια που κλείνει το ένα πίσω από το άλλο έχοντας συσσωρευμένα χρέη, ο Γιώργος Μπάκος εισηγείται την δημιουργία Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο για την μίσθωση / εκμετάλλευση του κολυμβητηρίου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την μίσθωση ή την εκμετάλλευση θα πρέπει να είναι αφενός ηανάληψη του μέρους ή όλου του κόστους λειτουργίας και όλης της μισθοδοσίας και των εξόδων συντήρησης, και αφετέρου η εξασφάλιση της κοινωνικής προσφοράς προς τους συλλόγους της περιοχής, αλλά και προς τους δημότες με εξασφαλισμένες ώρες και διαδρόμους κολύμβησης.

Ούτως ή άλλως ακόμα και χωρίς την λειτουργία του κολυμβητηρίου, ο δημοτικός προϋπολογισμός επί έτη επιβαρύνεται με ποσό περίπου 65.000 ευρώ για τον Ποσειδώνα, ενώ αντίστοιχα κόστη θα απαιτηθούν δίκην ισονομίας και από τον νέο Αθλητικό Σύλλογο κολύμβησης, αλλά και από τα τμήματα συλλόγων του Δήμου (π.χ Ίσθμια κλπ), άρα ακόμα και εάν το κολυμβητήριο ήταν ιδιωτικό, οΔήμος θα καλείτο να αναλάβει κάποιο κόστος 120-150.000 ετησίως.

Η διαδικασία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και του διαγωνισμού, θα πρέπει να είναι σύντομη με σκοπό την όσο το δυνατόν μικρότερη καθυστέρηση στην αγωνία των συλλόγων, των αθλητών και των γονέων, αλλά και τον καλύτερο προγραμματισμό από τους φορείς του τουρισμού, αφού η ύπαρξη και η σωστή λειτουργία του κολυμβητηρίου μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη από την ανάληψη διοργανώσεων και άλλες μορφές αθλητικού τουρισμού.

Ας ελπίσουμε ότι όλοι οι σύμβουλοι θα επιδείξουν την αντίστοιχη ευαισθησία και κατανόηση στην αναγκαιότητα επιτάχυνσης των διαδικασιών για την εξεύρεση λύσης σε ένα θέμα που διαιωνίζεται το τελευταίο έτος.

loutraki1