Για άλλη μια φορά η Ελλάδα πρωτοπόρος, ο Πρωθυπουργός ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης για μια κυβέρνηση που θα (!) προσπαθήσει να συνθέσει από Δευτέρα.
Τα συμπεράσματα δικά σας.

Νυχτοβάτης