Τέσσερα μάτια πρέπει να έχουμε όταν βάζουμε πετρέλαιο θέρμανσης εκεί που έχουν πάει οι τιμές, ωστόσο με απλά πράγματα μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα μας πιάσουν κορόιδα…

Σύμφωνα με την Real πριν παραγγείλουμε καλό είναι να κάνουμε μία έρευνα αγοράς ώστε να δούμε που έχουν τις καλύτερες τιμές.

Επίσης καλό είναι να ξέρουμε πόσο πετρέλαιο έχουμε ήδη στη δεξαμενή μας και αυτό γίνεται με έναν απλό υπολογισμό, αρκεί να ξέρουμε πόση είναι η χωρητικότητα. Για την ογκομέτρηση πολλαπλασιάζουμε τις τρεις διαστάσεις της δεξαμενής σε εκατοστά και διαρούμε με το 1.000. Έτσι βρίσκουμε πόσα λίτρα χωράει.

Αν διαιρέσουμε τα λίτρα με το ύψους θα έχουμε το πόσα λίτρα αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό ύψους, οπότε με μία βέργα ή ένα μέτρο υπολογίζουμε πόσα λίτρα έχουμε μέσα.

Όταν μας φέρουν το πετρέλαιο καλό είναι να περιμένουμε πέντε λεπτά για να ηρεμήσει η στάθμη του πετρελαίου για να μετρήσουμε με ακρίβεια πόσο έβαλε η εταιρεία. Αν διαπιστώσουμε ότι δεν έχυον βάλει τη σωστή ποσότητα ενημερώνουμε τόσο την εταιρεία όσο και το υπουργείο Ανάπτυξης στον αριθμό 1520.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις η εταιρεία οφείλει να γράφει και την ποσότητα που βάζει και την ποσότητα που υπάρχει ήδη στη δεξαμενή.