Διαβάζουμε στο σχετικό δελτίο τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου:
ΘΕΜΑ: Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτουμένων Δομημένων Επιφανειών («Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.»)…

Kατόπιν της υπ’ ατιθμ. 35/17-11-2011 ομόφωνης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του, ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου, την Παρασκευή 18-11-2011 κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης, ζητώντας την ακύρωση του Εκτάκτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτουμένων Δομημένων Επιφανειών («Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.»), που θεσπίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011 για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους.
Περαιτέρω και επειδή πέραν της καταδήλου αντισυνταγματικότητας και του άδικου χαρακτήρα του άνω μέτρου, με την επιβολή του ανωτέρω δήθεν τέλους προβλέπεται ως κύρωση, για την περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν το πληρώσει, η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ήτοι ενός ζωτικής σημασίας κοινωνικιού αγαθού και μάλιστα χωρίς τούτο να προβλέπεται από τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να επιτευχθεί ο εξαναγκασμός του πολίτη, ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου, έχοντας επίγνωση του θεσμικού του ρόλου, στηρίζοντας τους πολίτες, θα αναλάβει  εναντίον του παραπάνω άδικου μέτρου και νέες πρωτοβουλίες αντίδρασης, με κάθε νόμιμο μέσο οι οποίες θα ανακοινωθούν στα μέσα ενημέρωσης.
Κόρινθος, 21-11-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Κ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ