Όπως ανακοίνωσε ο ‘Αντριου Μπέιλι,
ανώτατο στέλεχος της εποπτικής αρχής του τραπεζικού συστήματος της χώρας (Financial Services Authority, FSA), οι βρετανικές τράπεζες “δεν έχουν μεγάλη έκθεση στην Ευρωζώνη, αλλά πρέπει να κάνουν προβλέψεις για τα χειρότερα”.

“Δεν μπορούμε να επαναπαυθούμε και δεν επαναπαυόμαστε σε αυτό το μέτωπο”, δήλωσε χθες σε συνέδριο, προσθέτοντας:
“Όπως θα αναμένατε, ως εποπτική αρχή είμαστε ευτυχείς να βλέπουμε τις τράπεζες να σχεδιάζουν για όλες τις μη ελεγχόμενες συνέπειες της κρίσης της Ευρωζώνης.