Η αναστάτωση και η σωρεία λαθών που παρατηρήθηκε με την καταβολή του ειδικού τέλους ακινήτων μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ οδηγεί το υπουργείο Οικονομικών στην σκέψη να αναθέσει την είσπραξη του ειδικού τέλους στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και να την αποσυνδέσει από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ…

Πάντως η υλοποίηση μιας τέτοιας σκέψης έχει πολλές δυσκολίες με δεδομένο το γεγονός πως η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δεν κατάφερε να κάνει σωστούς υπολογισμούς και να στείλει εκκαθαριστικά για το ΕΤΑΚ του 2009. Έτσι λοιπόν το υπουργείο Οικονομικών δέχεται προτάσεις για ανάθεση είσπραξης του ειδικού τέλους στις εφορίες λόγω της καλύτερης βάσης δεδομένων που διαθέτουν. Μόνο που και σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα είναι δύσκολα καθώς οι περισσότερες Δ.Ο.Υ. βρίσκονται στα πρόθυρα διάλυσης λόγω της αποχώρησης του προσωπικού.
Πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών είναι να αλλάξει άρδην το σκηνικό στην φορολογία ακινήτων και για αυτό εξετάζεται η περίπτωση να υπάρξει ένας ενιαίος φόρος στον οποίο θα ενσωματώνονται οι φόροι επί ακινήτων που ισχύουν σήμερα.