Οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν για να αγαπηθούν… 

Τα πράγματα δημιουργήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν. 
Ο λόγος που ο κόσμος είναι μέσα σε ένα χάος, 
είναι γιατί τα πράγματα έχουν αγαπηθεί

και οι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιηθεί..