Στον πραγματικό κόσμο δεν θα έχουμε τέτοιες προειδοποιήσεις. Οδηγούμε προσεκτικά προβλέποντας τις επικίνδυνες καταστάσεις…
 
Δεν έχει σημασία ποιος φταίει, με την μηχανή η κατάληξη στο νοσοκομείο σε μια πτώση ή τρακάρισμα είναι σχεδόν βέβαιη.
Δείτε το διαφημιστικό σποτάκι: