Παπαδήμο ως τη λήξη της τετραετίας από τη διενέργεια των προηγούμενων εκλογών ζητά με άρθρο – παρέμβασή του στην Καθημερινή ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος…

«Η χώρα δε χρειάζεται εκλογές, αλλά μια κυβέρνηση με ικανότητες που θα εργασθεί να τη βγάλει από τους κινδύνους τους οποίους διατρέχει», σημειώνει ο πρώην Πρόεδρος και τονίζει πως ο κ. Παπαδήμος διαθέτει τα προσόντα, το κύρος και τις γνωριμίες στο εξωτερικό για να επιτύχει τον στόχο αυτό.

Καταλήγει δε ζητώντας από τα κόμματα «να πάψουν να ζητούν εκλογές και να αναγνωρίσουν τον συγκεκριμένο χρόνο, μέχρι της συμπληρώσεως της τετραετίας από τις προηγούμενες εκλογές, κατά τον οποίον ο κ. Παπαδήμος θα εργασθεί υπέρ του συμφέροντος της χώρας ώστε να μη μας εξαναγκάσουν σε αποχώρηση από την ευρωζώνη ή σε άλλες καταστρεπτικές εξελίξεις».