Σε συνάντηση του ο πρωθυπουργός της Ελλάδας με τον πρωθυπουργό της Ελβετίας ,  συστήνει τους υπουργούς του…
 
Ο υπουργός Δικαιοσύνης , Εργασίας , Υγείας , Παιδείας , Οικονομίας…

Έρχεται η σειρά του Ελβετού που συστήνει αντίστοιχα :
Ο υπουργός Δικαιοσύνης , Εργασίας , Υγείας , Ναυτιλίας..

Κρυφογελάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
-Γιατί γελάτε , του λέει ο Ελβετός
-Μα έχετε υπουργό Ναυτιλίας ενώ δεν έχετε θάλασσα;
-Όταν μου παρουσίασες εσύ τους υπουργούς Δικαιοσύνης , Υγείας , Παιδείας και Οικονομίας, εγώ γέλασα….;;