Είναι αυτή εικόνα για είσοδο πόλης; Εδώ και περισσότερο από ένα μήνα πολλοί πυλώνες φωτός δεν λειτουργούν με αποτέλεσμα να υπάρχει συσκότιση…