Υποχρεωτικό (πλην κάποιων εξαιρέσεων) και για τις νέες μισθώσεις κατοικιών (πλην κάποιων εξαιρέσεων) είναι από τις  09/ 01 / 2012 το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.)…
 
Ο θεσμός (κοινοτική οδηγία 2002/91, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0091:el:HTML), μετράει ήδη 6 χρόνια εφαρμογής στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Στη χώρα μας θεσπίστηκε με το νόμο 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/2010) αρκετά καθυστερημένα με αποτέλεσμα να παραπεμφθεί η Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μη εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με το ΥΠ.Ε.Κ.Α: «Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 60.000 ΠΕΑ εκ των οποίων 35.000 αφορούν σε αγοραπωλησίες, 20.000 στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», 2.000 σε μισθώσεις ακινήτων, 1.000 σε νέα κτίρια. Από αυτά, τα περισσότερα (περίπου 40.000) ανήκουν στη χειρότερη ενεργειακή κατηγορία (Η) ενώ τα υπόλοιπα ανήκουν κυρίως στις κατηγορίες Γ έως Ζ. Ενδεικτικό είναι ότι στην κατηγορία Β (η οποία αποτελεί και το όριο για τα νέα κτίρια) υπάρχουν μόλις 600 ΠΕΑ».

    Ο θεσμός, (που έκλεισε ένα χρόνο από την εφαρμογή του στη χώρα μας αλλά ίσχυε έως τις 09/01/12 μόνο για μεταβιβάσεις (αγοραπωλησίες), νέες μισθώσεις ενιαίων κτηρίων καθώς αποπερατώσεις νέων οικοδομών ή ριζικές ανακαινίσεις σε υφιστάμενα κτήρια) έχει έως τώρα διχάσει μισθωτές και εκμισθωτές καθώς οι μεν σε αρκετές περιπτώσεις αρνούνται να το εκδώσουν, οι δε το απαιτούν. Ωστόσο θα μπορεί με την έκδοση του Π.Ε.Α., τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και ο ενοικιαστής, να γνωρίζει την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου που μισθώνει/εκμισθώνει και άρα να ξέρει πόσο θα του κοστίσει σε κατανάλωση ενέργειας μέσα στο χρόνο. Σε περιπτώσεις παλαιών, μη ενεργειακά αποδοτικών ακινήτων , με ελλιπή μόνωση, παλιά κουφώματα κτλ θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος να παζαρεύει το ενοίκιο προς τα κάτω ενώ σε περιπτώσεις ενεργειακά αποδοτικών ακινήτων θα μπορεί ο ιδιοκτήτης να έχει κέρδος από 5 έως και 15%. Να πούμε εδώ ότι ενώ μπορεί ο ιδιοκτήτης να δηλώνει τα εισοδήματά του από μισθώματα κανονικά στην εφορία δίχως να έχει προσκομίσει μισθωτήριο, ωστόσο θα είναι πολύ δύσκολο να κάνει έξωση στον εκμισθωτή σε περίπτωση μη καταβολής μισθώματος. Μπορεί να φαίνεται ως άλλο ένα χαράτσι, ωστόσο δεν θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως τέτοιο αφού η ορθή εφαρμογή του μέτρου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κατασκευές ή ανακαινίσεις υφιστάμενων κτηρίων φιλικότερες προς το περιβάλλον αλλά και την τσέπη μας. Τα Π.Ε.Α. εκδίδουν πιστοποιημένοι μηχανικοί (ενεργειακοί επιθεωρητές) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο του ΥΠ.Ε.Κ.Α. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Π.Ε.Α., το κόστος έκδοσης αυτών (αμοιβές) καθώς και για ενεργειακούς επιθεωρητές της περιοχής που ενδιαφέρεστε μπορείτε να βρείτε στους εξής συνδέσμους:

•    http://www.ypeka.gr/

•    http://government.gov.gr/2012/01/12/25131/

•    http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=340

•    http://www.pomida.gr

•    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ, Μενάνδρου 66, Αθήνα Τηλ.:  210-5231848 (18:00 με 20:30 καθημερινά)

•    Εφαρμογή του ΥΠ.Ε.Κ.Α. με την οποία μπορείτε να πάρετε μια ιδέα για την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου σας: http://exoikonomisi.ypeka.gr/Portals/1/exikonomisi_app/exoikonomisi.htm