Την εκτίμηση ότι οι δυσχερείς νομισματικές συνθήκες στην Ελλάδα

εκπορεύονται εν μέρει από τη συνεχιζόμενη απειλή της επικείμενης αδυναμίας πληρωμών των υποχρεώσεων της χώρας διατυπώνει η Goldman Sachs σε σημερινή έκθεσή της.

Στην έκθεση αποτιμάται η επίπτωση της εφαρμογής του Μνημονίου στην εγχώρια οικονομία. Συγκεκριμένα διαπιστώνεται ότι:
Η ελληνική οικονομία έχει συρρικνωθεί κατά 16% σωρευτικά σε πραγματικούς όρους ΑΕΠ από το τέταρτο τρίμηνο 2008 έως το τέταρτο τρίμηνο του 2011.
Η μείωση της εγχώριας ζήτησης έχει αγγίξει το 20% σε πραγματικούς όρους, ενώ το ονομαστικό ΑΕΠ έχει μειωθεί κατά περίπου 10%.
-Το 2011 το δημοσιονομικό έλλειμμα του προϋπολογισμού εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 10,5% του ΑΕΠ, περίπου το ίδιο με το 2010 παρά τη σημαντική δημοσιονομική προσπάθεια.
Οι νομισματικές συνθήκες είναι δυσχερείς με αποτέλεσμα οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα να έχουν μειωθεί κατά 17% σε ετήσια βάση.

Τέλος, αναφερόμενη στο υψηλό κόστος χρήματος και στην μεγάλη υποχώρηση των επενδύσεων
η επενδυτική τράπεζα υπογραμμίζει πως οι δυσχερείς νομισματικές
συνθήκες στην Ελλάδα εκπορεύονται εν μέρει από τη συνεχιζόμενη απειλή
της επικείμενης αδυναμίας πληρωμών των υποχρεώσεων της χώρας.