Την αφορμή μας την έδωσε σχόλιο αναγνώστη… Ποιοί θα μπορούσαν να πάρουν τη θέση του στα τοπικά δρώμενα;…