Σύμφωνα με πληροφορίες σε πρώτη φάση ελέγχονται αν τα δηλωθέντα εισοδήματα μπορούν να καλύψουν την κινητή και ακίνητη περιουσία…

Φύλλο και φτερό κάνει το ΣΔΟΕ τις φορολογικές δηλώσεις τις τραπεζικές καταθέσεις και την επιχειρηματική δραστηριότητα 500 πρώην βουλευτών, υπουργών, δημάρχων και νομαρχών.

Οι έλεγχοι ξεκίνησαν μετά από συγκεκριμένες καταγγελίες για γρήγορο πλουτισμό ορισμένων προσώπων και σταδιακά εξελίχθηκαν σε γενικευμένη έρευνα από ειδική ομάδα του Σώματος.

Σύμφωνα με στελέχη του ΣΔΟΕ αυτό που ελέγχεται σε πρώτη φάση είναι αν τα δηλωθέντα εισοδήματα μπορούν να καλύψουν την κινητή και ακίνητη περιουσία.

Σε περίπτωση που δεν καλύπτονται τα περιουσιακά στοιχεία το ΣΔΟΕ προχωρά σε άνοιγμα λογαριασμών.

Επιπλέον ελέγχονται συμβόλαια αγοραπωλησιών ακινήτων αλλά και οι δραστηριότητες δραστηριότητες εταιριών όπου μετέχουν οι ελεγχόμενοι ή συγγενικά τους πρόσωπα.