Στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 χρειάζεται να έχετε μαζί σας ένα επίσημο έγγραφο που θα αποδεικνύει την ταυτότητά σας…

Συγκεκριμένα, για να συμμετάσχουμε στις εθνικές εκλογές θα πρέπει να επιδείξουμε ένα από τα ακόλουθα επίσημα έγγραφα και τίποτε άλλο:

• Αστυνομική ταυτότητα
• Διαβατήριο
• Άδεια οδήγησης
• Ατομικό βιβλιάριο Υγείας
• Προσωρινή βεβαίωση αρμόδιας Αρχής

Για την εξυπηρέτηση του κοινού, τα γραφεία έκδοσης διαβατηρίων και ταυτοτήτων θα παραμείνουν ανοικτά και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Επίσης, στην περίπτωση που το όνομα ενός εκλογέα δεν βρίσκεται στους εκλογικούς καταλόγους τότε αυτός μπορεί να ψηφίσει αρκεί να προσκομίσει πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του δήμου όπου είναι εγγεγραμμένος.

Στην περίπτωση δε που αποδειχθεί ότι ο εκλογέας είναι διπλοεγγεγραμμένος, τότε μπορεί και πάλι να ψηφίσει, υποβάλλοντας όμως υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι δεν θα ψηφίσει και σε άλλο εκλογικό τμήμα.