Όπως και τις προηγούμενες χρονιές , έτσι και φέτος το Υπ. Οικ. επιχορηγεί τον Σύλλογο εργαζομένων του με 500.000 ευρώ για την λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων του συλλόγου…

(Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου το περασμένο καλοκαίρι και ύστερα από…
σχετική ερώτηση ο τότε υπουργός Φ. Σαχινίδης είχε απαντήσει ότι τον Ιανουάριο του 2010 επιχορηγήθηκε η ίδια ομοσπονδία από το κράτος με 2.028.000 ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό που είχε λάβει το συνδικαλιστικό όργανο στο υπουργείο Οικονομικών για το έτος 2009 ήταν της τάξης των 2.438.731 ευρώ.)