Το 6ο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, αφορούσε σε διάθεση πίστωσης για υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου…

Στην ουσία, δόθηκαν άλλα 14.582 ευρώ στον LTO για διάφορους λόγους.
Αναλυτικά:
– Ενέργειες καθιέρωσης ταυτότητας προορισμού και ανάπτυξης τουριστικής συνείδησης 2090,00 ευρώ
– Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις (2016) – 3.380 ευρώ
– Προώθηση πωλήσεων στο εξωτερικό 6.290,00 ευρώ
Τα παραπάνω ποσά δεν περιέχουν ΦΠΑ
Για την ιστορία, καταψήφισε ο Αρχηγός της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση, Χρήστος Ασημακόπουλος, αλλά και σύσσωμη η παράταξη “Με τους πολίτες μπροστά” (Λογοθέτης, Μουζάκης, Δόσχορης).