Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  26η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00  π.μ. για συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των κατωτέρω δύο θεμάτων της ημερήσιας διάταξης…

1.Τροποποίηση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης αναψυκτηρίου Κυρά Βρύσης της Δ.Κ. Ισθμίας , καθότι 01/11/2016 έχει οριστεί ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας με τους αρχικούς όρους της διακήρυξης .

2.Άσκηση ή μη  ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αρίθ. 92/2014 απόφασης Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου, καθότι 31/10/2016 εκπνέει η προθεσμία άσκησης αυτών.

 Ο  Πρόεδρος
Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος      
 Δήμαρχος