Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 05η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 σε συνεδρίαση, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

1. Εξέταση αιτημάτων δημοτών για οικονομική ενίσχυση.
2. Αναθεώρηση καταλόγων δικαιούχων Κοινωνικού Παντοπωλείου για το έτος 2019.

Κοινοποίηση:                                                               Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου                                 Πέρρας Σωτήριος