ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

H SPORTCAMP αποτελεί πρότυπη αθλητική παιδική κατασκήνωση και το πληρέστερο ιδιωτικό Κέντρο Άθλησης & Αναψυχής στην Ελλάδα! Διαθέτει αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις φιλοξενίας, εστιατορίου και café συγκεντρωμένα σε μια ενιαία έκταση 70 στρεμμάτων.Εδώ και 40 χρόνια η SPORTCAMP με τους ανθρώπους της παρέχει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Η Ομάδα της SPORTCAMP αποτελείται από έμπειρο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, με σημαντική τεχνογνωσία στη διοργάνωση και υλοποίηση Κατασκηνωτικών Προγραμμάτων, καθώς και Εθνικών και Διεθνών Αθλητικών Διοργανώσεων.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο, δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης

 

 ΠΡΟΦΙΛ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέση απασχόλησης για τους μήνες: Μάρτιο – Σεπτέμβριο 2020

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Υποδοχή και Εξυπηρέτηση πελατών
 • Γραμματειακή υποστήριξη

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον δυο ετών σε αντίστοιχη θέση εργασίας
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (C2 / Έμπειρος χρήστης σε προφορική και γραπτή επικοινωνία)
 • Έμπειρος χρήστης χειρισμού Η/Υ (Ms Office, Internet)
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Προσωπικές Ικανότητες:
  • Συνέπεια, Οργανωτικότητα, Ευχέρεια στην ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών
  • Προσαρμοστικότητα σε αλλαγές
  • Εμπιστευτικότητα, ευγένεια, αυτοέλεγχος
  • Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης παραπόνων
 • Επικοινωνιακές και Κοινωνικές Δεξιότητες
  • Πνεύμα ομαδικότητας, δραστήρια προσωπικότητα
  • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, γρήγορη αντίληψη
  • Πελατοκεντρική και θετική συμπεριφορά

 ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ / ΑΣΤΕ ή άλλης Τουριστικής Σχολής
 • Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών (Γαλλικά, Γερμανικά, Ρώσικα, κλπ)

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, ένα cover letter και μια φωτογραφία σας στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στο email: hr@sportcamp.gr  (Παρακαλείσθε να αναφέρετε τον κωδικό της Θέσης εργασίας: 2002)

Όλα τα στοιχεία που θα αναγράφονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση πιθανής συνεργασίας με το SPORTCAMP GROUP.