ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ : ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006-2017

Την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 στο Επιμελητήριο Κορινθίας, στην Κόρινθο, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τον απολογισμό των δράσεων του Επιμελητηρίου κατά την περίοδο 2006-2017… […]