Κίνημα πολιτών: Καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε

Tο ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ “καταναλώνουμε ο,τι παράγουμε”, είναι το κίνημα που προέκυψε από μια σκέψη απλή σε μια εποχή κατ’ εξοχήν δύσκολη για όλους… […]