Ποιος σήκωσε το “γάντι” στο ΣΥΡΙΖΑ Λουτρακίου και γιατί;

Από την ″Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων Έλευσης του Προαστιακού στην οδό Αιγαίου του Λουτρακίου″ αναφέρεται:… […]