Την 31η Δεκεμβρίου η καταληκτική ημερομηνία άσκησης καθηκόντων των χωρικών αντιπεριφερειαρχών

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας με έγγραφό του προς τους 5 χωρικούς αντιπεριφερειάρχες αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η καταληκτική ημερομηνία [...]