Σήμερα 17 Ιανουαρίου εορτάζει Άγιος Αντώνιος

Σε κανέναν Άγιο της Εκκλησίας μας δεν έκανε τόσες και τέτοιες άγριες επιθέσεις πειρασμών ο διάβολος, όσες στον Άγιο Αντώνιο. [...]