Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος: Το μαρτυρικό τέλος και τα Άγια Λείψανα

Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και ένδοξος Βαπτιστής του Κυρίου είναι ο περισσότερο τιμώμενος Άγιος στην Ορθόδοξη Ιερά Παράδοση, μετά [...]