Αρχαία Κόρινθος, Ακροκόρινθος – Μια πολύ ενδιαφέρουσα αναδρομή στην ιστορία

Η αρχαία Κόρινθος ήταν μια από τις πλουσιότερες πόλεις της αρχαιότητας. Αρχικά ονομαζόταν Εφύρα και πήρε το όνομά της από [...]