Αλλαγή ώρας: Μια ώρα μπροστά τα ρολόγια την Κυριακή 26 Μαρτίου

Την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού [...]