Το «λυσάρι» για κάθε απολυμένο εργαζόμενο – Ποια δικαιώματα έχει μόλις φύγει από τη δουλειά

Οι απολύσεις εργαζομένων, οι προϋποθέσεις και τα δικαιώματά τους, όπως και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών, αποτελούν το θέμα του οδηγού [...]