Η εγκύκλιος για τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω COVID-19

Α. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών των σχολικών μονάδων, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών [...]