Είναι το αρχαιότερο δείγμα Homo sapiens σε όλη την Ευρασία και βρίσκεται στην Πελοπόννησο

Η ανακάλυψη για την παλαιότητα του κρανίου «Απήδημα 1» και η εκτίμηση ότι ανήκει στον Homo sapiens, ενισχύει την άποψη [...]