Το άγνωστο χωριό στην Πελοπόννησο που το έχει «καταπιεί» η φύση

Σε υψόμετρο 1200 μέτρων, 4 χιλιόμετρα από το Χρυσοβίτσι Αρκαδίας, μέσα σε μια χαράδρα στο όρος Μαίναλο βρίσκεται το Αρκουδόρεμα [...]