Προγραμματισμένες Διακοπές Ηλεκτροδότησης αύριο στον Ασπρόκαμπο

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και [...]