Πνοή Δημιουργίας: Για ποια άρδευση Άσσου – Λεχαίου μιλάμε;

Αυτή είναι η αλήθεια για την άρδευση της Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου από το νερό του βιολογικού Κορίνθου. Ο Δήμαρχος υποσχέθηκε επανειλημμένα [...]