Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει αθλητικό υλικό για δήμους της Κορινθίας

Στην διάθεση αθλητικού εξοπλισμού στους δήμους της Κορινθίας για την ενίσχυση του κλασικού αθλητισμού προέβη η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Τα σχετικά [...]